XXL Hosting Logo

Secret Link
Het is niet veilig om wachtwoorden via chat of email te delen. Met dit systeem kunnen we gevoelige data delen via een link die beperkt geldig is, en die na 1x inzien wordt verwijderd.